TYÖNOHJAUS

Asiakas- ja hoitosuhteiden työnohjaus

Asiakas- ja hoitosuhteiden ohjauksen tavoitteena on tukea työntekijää työssään siten, että työ, sen kuormittavuus tai pulmatilanteet eivät muodosta pitkäaikaisia esteitä työnteolle. Tarkoituksena on yhdessä etsiä uudenlaisia ymmärryksiä asiakassuhteisiin ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita. Työnohjauksen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden omaa kykyä ratkaista esim. ongelmatilanteita ja tukea työntekijän omaa toimijuutta. Työnohjauksella voi olla myös työn jäsentymistä ja työntekijän reflektiivisyyden kehittymistä tukevia tehtäviä. Toisaalta työnohjauksessa saattaa olla koulutuksellisia aineksia silloin, kun esiin tulleita käytännön ongelmia tarkastellaan teoriatiedon pohjalta. Kirsi on erikoistunut kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden asiakastyön tukemiseen.


Vanhempainohjaus

Vanhempainohjausta toteutetaan yleisesti sijais- ja adoptiovanhemmille, jotka toivovat vanhemmuuteensa tukea. Lisäksi lasten yksilöterapioihin kuuluu tyypillisesti vanhempainohjaus. Vanhempainohjauksen tavoitteena on perheen tukeminen eri tavoin: voimavaroja löytämällä, asioita moninäkökulmaisesti tarkastelemalla, vaihtoehtoisia toimintatapoja pohtimalla, oman toiminnan merkitystä miettimällä, toivoa ylläpitämällä. Vanhempainohjauksella voi olla myös terapeuttista vaikutusta, vaikka tämä ei olekaan sen ensisijainen tavoite. Ohjaukseen osallistuvat pääsääntöisesti kummatkin vanhemmat, mutta sovitusti myös yksilöohjaus on mahdollinen.


Työyhteisöjen työnohjaus

Työyhteisön tai tiimin toimivuutta voidaan vahvistaa ja kehittää työnohjauksella. Tiimin ulkopuolelta tuleva työnohjaaja voi olla hyvänä apuna organisaation tai toimintatapojen muutostilanteissa. Myös erilaisissa organisaation kehittämishankkeissa tai projekteissa työnohjaus vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja johtajien keskinäistä kykyä yhdessä tutkia, kehittää ja toimia tavoitteellisesti. Dialogisuuden perusperiaatteena on ajatus siitä, että kaikki tarvittava tieto ja taito ovat jo valmiina työyhteisössä. Tavoitteena on saada se tieto ja taito innovatiivisesti ja luovasti työntekijöiden aktiiviseen omaan käyttöön työyhteisön hyväksi.

 


MYLLYTALO | Myllytalontie 4, 13270 Hämeenlinna | Harri: 0400 861042 | Kirsi: 040 5443784 | Email etunimi.sukunimi@myllytalo.fi